Slammers MENU

KRÁLA

(Klára Malá)
Jinak také Krála Lumina Malaria.
Vicemistryne ČR 2023 a mistryně Femislamu (2023). Studentka FHS UK s původem z Ústeckého kraje, který nezapře. Buržoazní sufražetka tělem i duší.

Více