Slammers MENU

BOHDAN BLÁHOVEC

Mistr ČR 2005. Pokládal základy české slam poetry, mj. přinesl do slamu prvky jazykové improvizace.
Jeho citát: “Stát se textem,” zcela přesně vystihuje podstatu prožitku slamera na podiu. 

Bohdanův playlist na Youtube

Více