9/9/2014 start 20:30
EXHIBICE vol.15 / Praha / Rock Café


slampoetry
Za finanční podporu v r. 2011 děkujeme
Ministerstvu kultury ČR
Hlavnímu městu Praha
Statutárnímu městu Brno

a Advokátní kanceláři Tomáše Rašovského

EXHIBICE vol.15 / Praha / Rock Café
9/9/2014 start 20:30

METODĚJ CONSTANTINE
BOHDAN BLÁHOVEC
BIO MASHA
ELIÁŠ JEŘÁBEK
ONDRA LIDICKÝ
PAVEL OŠKRKANÝ
BARBORA
HONZA NEDBAL
MÍŠA ŠVÉDOVÁ
TAKTIKA
a další

22/1/2014
Více